sábado, 28 de diciembre de 2013

Breve guía del Pasatiempo (1995)

   Buenas de nuevo. Tras una larga ausencia comienzo a subir una serie de catálogos sobre El Pasatiempo (gracias mil Mónica por prestarme estas joyas) En primer lugar subo esta completa guía realizada en 1995 por Alfredo Erias Martínez, Director do Museo das Mariñas, muy completa y concisa, un auténtico tesoro. Espero que os guste.
O Pasatempo
<<Parque Enciclopédico>>
Excmo Concello de Betazos
Museo das Mariñas

A obra dos García Naveira 
   A obra dos irmáns García Naveira é preciso enmarcala nun contexto amplio, porque somente así se pode comprender a súa verdadeira importancia. Como “indianos”, é dicir, como emigrantes que volven ricos de América, realizan na súa terra natal grandes obras públicas e benéficas, a imaxe do que facían e aínda fan os millonarios americanos (Rockefeller, Astor, Morgan... coas súas luxosas casas e coas conseguintes fundacións benéficas). Isto dalgunha maneira vese en toda Galicia e en España a finais do s. XIX e nas primeiras décadas do XX. Pero o que non é corriente é a gran dimension da obra dos García Naveira.

   Juan Mª e Jesús García Naveira naceron na Rúa da Ribeira, nº53 antigo e 47 actual. Eran fillos de labradores con familiares probablemente zapateiros, como denota o feito de que foran coñecidos polos “Subela”

   Juan Mª naceu o 16-V-1849 e emigrou á Arxentina no 1869, onde fai unha gran fortuna. Volveu á súa terra no 1893, vivindo en Betanzos ata a súa morte, o 9-III-1933. Entre esas últimas datas creou na súa cidade: un novo Lavadeiro Publico das Cascas (1912), o “Refugio” para nenas subnormales (1923), o Sanatorio do San Miguel (1930) e o Parque ”El Pasatiempo”.

   Jesús naceu o 14-VI-1853, emigrando á Arxentina no 1871, onde se asocia co seu irmán en distintos negocios e empresas. Reside habitualmente en Madrid, aínda que veranea en Betanzos. Morre na Arxentina no 1912. A través de legados testamentarios realizou en Betanzos as Escolas Municipais Jesús García Naveira (1917) e a Casa do Pobo (1918).

   Os dous irmáns fundaron conxuntamente: o Lavadeiro Público das Cascas (1901) e o Patronato Benéfico-Docente “García Hermanos» (l908), que constaba dun Asilo (1912) e das Escolas “García Hermanos”.

O PASATEMPO
   A mellor definición que temos do PASATEMPO douna Luís Seoane, que o chamou “Parque Enciclopédico”, expresión que engloba dúas características básicas: 1) a de ser un parque para o recreo e disfrute estético, e 2) a de ser unha extraordinaria e fabulosa enciclopedia de saberes, con finalidade claramente didáctica.

   Don Juan foi o gran protagonista desta obra inmensa. Cubría uns 90.000 m2 e integraba, nun conxunto cheo de orixinalidade: edificios, esculturas, xardíns... Constaba de dúas partes ben definidas: l) os xardíns do Pasatempo, que con 80.000 m2 se entendía por toda a parte baixa e cha do conxunto, e 2) O Pasatempo propiamente dito, duns 8.000 m2, distribuídos en diferentes niveis, aproveitando a inclinación do borde leste da cunca fluvial.

   Iniciou as obras Don Juan García Naveira entre o 1893 e 0 1895, recén chegado da Arxentina. O conxunto foi medrando pouco a pouco como se dun organismo vivo se tratase. Nun artigo de La Gaceta de Obras Públicas de Madrid (ano 1908) dise: “como Don Juan no sabe estar ocioso, compró un terreno que era erial y de charcas y con una perseverancia increíble, lo ha -transformado en una posesión admirable y admirada par todo el mundo, lo cual Ie tiene completamente obsesionado... y costará muchos miles de duros, pues don Juan García, cada vez más obsesionado por lo que ha hecho y hace, no sabe dar paz a la mano y aI bolsillo, y ha de hacer que el nombre de BETANZOS y de la ARGENTINA sean glorificados”.

   O tempo empleado foi, polo tanto, necesariamente dilatado, con épocas de baixa actividade, como entre 1908 e 1912 cando construía o Asilo e as Escolas e, así mesmo, entre 1914 e 1918 por problemas de suministro de materiais, debido a Primeira Guerra Mundial. Con todo, no 1914 estaba practicamente configurado, aínda que seguiu mercando novos terreos e engadindo ideas.

   Independentemente de calquera explicación mais ou menos ligada ó comportamento da clase social que representaba don Juan como millonario e como indiano, debemos destacar a función de beneficio social que persigueu o Pasatempo. Esta finalidade tiña dúas vertentes: 1) a de proporcionar traballo ós desocupados e 2) a de tratar de facer rentable o conxunto, como apoio ó “Asilo”.

   Efectivamente, don Juan chegou a ter uns 200 obreiros traballando 6 mesmo tempo, co que non só melloraba as condicións inmediatas de vida de moita xente, senón que tamén fomentaba a aprendizaxe de oficios e técnicas. Hai que ter en conta que se empregaban unha gran diversidade de materiais, tales como: cunchas, croios, esquistos, botellas, etc. Moldéase a propia vexetación; sácaselle partido nun alarde de improvisación xenial as características do terreo; introdúcese o cemento Portland e novas técnicas constructivas da época...
   O propio don Juan dirixía os traballos a pé de obra e, ó parecer, a súa filla Águeda proporcionáballe boa parte dos debuxos que precisaba. Dous parecen ser os pilares sobre os que se baseou: 1) a propia visión do mundo e da sociedade que don Juan tiña a partir da súa experiencia vital, e 2) as viaxes que este realizou.
   Don Juan a penas sabia ler cando emigrou a Buenos Aires, polo que se viu na obriga de acudir alí a clases nocturnas ata conseguir unha cultura digna. Esta experiencia persoal fixo que dése unha extraordinaria importancia a educación, cousa que se trasluce perfectamente no Pasatempo.
   No periódico local Nueva Era do 7-VI-1914 apareceu a seguinte noticia: El profesor de Instrución Primaria Edelmiro Moreno esta encargado de dar clases gratuítas de doce a dos de la tarde a Ios trabajadores de El Pasatiempo de don Juan García, por orden de este generoso filántropo. Merece unánimes elogios la meritoria obra del Señor Naveira para con sus obreros».
   Pola importancia que don Juan daba á educacion, compréndese doadamente que houbese unha
vinculación moi estreita entre o Pasatempo e as Escolas. O propio regulamento destas dicía: “De cuando en cuando, en Ias épocas y dias convenientes, se organizarían paseos y excursiones de practica escolar; para los alumnos y alumnas de la primera enseñanza, acompañados de sus respectivos profesores, quienes, sin prescindir de la Lección teórica del dia, Ies explicaran cuanto a su vista se presente digna de atención. A fin de desarrollar la facultad de discurrir; los niños y Ias niñas de las secciones más adelantadas, escribirán y redactarán una memoria descriptiva de lo que fuesen observando, y de Ias impresiones recibidas en estas instructivas, higiénicas y amenas distracciones escolares».
   Nesta liña, organizáronse excursións das Escolas a Madrid, Sevilla (Exposición Iberoamericana), Ferrol... e, naturalmente, ó Pasatempo. O propio patio e a parte posterior das Escolas (tamén no “Refugio” onde aínda quedan) tiña tamén numerosos releves, similares ós do Pasatempo, destinados a este fin pedagóxico, verdadeira “obsesión” de don Juan.
   As viaxes foron, desde logo, fundamentais na concepción xeral de don Juan. Arxentina aparece representada ampliamente, pero non hai que esquencer o seu percorrido por Europa no 1899: Burgos, Vitoria, Tolosa, San Sebastian, Paris (onde se preparaba a Exposición Universal), Suiza, Milan, Turin, Venecia, Florencia, Roma, Nápoles, Pisa, Génova... A importancia parisina e a italiana son moi visibles no Pasatempo.
   Outra viaxe de trascendencia foi o realizado a Egipto no 1910. Del quedara tamén ampla memoria no Pasatempo.
   Da antiga parte baixa do Pasatempo hoxe só queda a Fonte das Catro Estacións, a Estatua da Caridade e a dos irmáns García Naveira (esta trasladada é Praza do seu nome), pero desapareceron a Fonte de Neptuno e a Fonte Florentina. Os leóns da entrada están en Covadonga e a Avenida dos Emperadores Romanos ou a dos Alamos (entre os que estaban as estatuas de grandes literatos) somente son recordo. Nada queda do Estanque dos Papas, nin do Estanque Xaponés. Tampouco está o Mirador Chino, nin o Pabellón Octogonal. Bancos do xardín coas bandeiras dos distintos países tamén desapareceron, así como canles, pontes, surtidores, un invernadeiro, un laberinto...
   Toda esta parte cambiou, é certo, pero hoxe revive doutro xeito, gracias é realización dun novo parque, onde se condensan moitos dos elementos perdidos. 
   A parte alta, o Pasatempo propiamente dito, aínda pervive na síaa meirande parte ó longo de cinco niveis. No primeiro, atópase a gran entrada á Gruta artificial, coa representación dun elefante e dunha xirafa... Frente a ela está o Estanque da Gruta coas inscripcións “PASATIEMPO” e “1893”. Nas súas paredes vense diversos animais: cabalo, camello, dromedario, hipopótamo, rinoceronte...
   Comunicado con este estanque hai outro mais pequeno no que se ve unha balea e a boca de Hades ou do Inferno, copiada do italiano Bosque Sagrado de Bomarzo.
   Cara ó Sul está o impresionante Estanque do Retiro, recuberto de pedras e cunchas. Nel pode verse un dirixible e dous automóbiles. Na cara sul vemos grutas outra vez e, no medio, hai unha illa artificial cun fermoso templete, tendo baixo del dúas mulleres que vaciaban ininterrumpidamente os seus recipientes inagotables... A Arbore de Guernica tamén está alí representada.
   A gran parede que pecha ó Pasatempo polo Sul ten a lenda “ESPANA MONARQUICA Y SUS 18 HIJAS REPUBLICANAS” cos escudos desas repúblicas. Nesa zona esta a Fonte da Agricultura, re- presentando unha campesiña.
   Copia de manuais escolares e de postais das viaxes son diferentes escenas tales como: 0 sacrificio do indio Tupac Amaru, a morte dos cristianos no circo romano, o fusilamento de Torrijos, “La Paz por el arbitraje” (figura puramente xeométrica), etc.
   Hai unha parede cun sinnúmero de animais. Outra con azulexos decorados. Nunha máis, vese un buzo e a estacion dun funicular. A Arxentina aparece representada con tódolos escudos das súas provincias, ademáis da cidade de Buenos Aires, simbolizada polo obelisco da Avenida 9 de xullo. Coroaban o conxunto os bustos en cemento dos doce primeiros presidentes arxentinos.
   No segundo nivel aparece a árbore xenealóxica do Capital, así como un recordo da viaxe dos García Naveira a Egipto, coa imaxe dos protagonistas, copia dunha fotografa tomada ó pé das pirámides. Aparece tamén un aeroplano, a mezquita de Mohamad Ali de El Cairo, a Muralla China, o Canal de Panamá...
   A través dun complexo entramado de grutas chegamos ó terceiro nivel, onde aínda quedan os restos dun león xigantesco. Rematan este espacio unhas formas que semellan montñas ou pináculos caprichosos, ó estilo de Gaudí (Parque Güell), de quen toma referencias don Juan.
   No cuarto nivel estaba o zoolóxico, con lobos, un yak (regalo de Alfonso XIII)... Permanecían en xaulas especiais. Tamén había cisnes, ocas nunha “Arca de Noé” con patos nos estanques... Hoxe está previsto ese espacio para cultivo de árbores de distintas especies.
   O paso ó quinto nivel realizase a través dunhas escaleiras flanqueadas por dúas estatuas (unha representa a Xusticia)... Na cima, hoxe hai un invernadeiro e un espectacular mirador desde onde se ve non so o conxunto do parque, senon tamén a cidade de Betanzos ó fondo.
   O Pasatempo entrou en declive coa Guerra Civil, estando alí un campo de concentración, e desde ese tempo quedou no esquencemento ata que o Concello mercou eses terreos no 1986, momento desde o que de novo empezou a renacer: para os vellos volveron as lembranzas e para os novos a sorpresa. Andar polo Pasatempo é como facelo polas paxinas dun libro, un libro de pedra que nos transmite múltiples coñecementos e sensacións...


 Alfredo Erias Martínez
Director do Museo das Mariñas
IV-1995
Bibliografía:
FUENTE GARCIA S.J., Santiago. “García Naveira, Juan y Jesús”. Gran Enciclopedia Gallega.
RODRIGUEZ CRESPO, Manuel. Lucha y generosidad de los hermanos García Naveira. Concello
de Betanzos, 1983.
CABANO, Ignacio; PATO, M“ Luz e SOUSA, José. “El Pasatiempo: un pais de Oriente”. En:
Anuario Brigantino I986.
CABANO, Ignacio; PATO, M“ Luz e SOUSA, José. “El Pasatiempo”: 0 capricho dun indiano. O
Castro, Sada (A Corña), 1991.

martes, 27 de agosto de 2013

Una imagen vale más que mil palabras

Las fotos conforman en cierta medida nuestra memoria.
El paso del tiempo va borrando la realidad inexorablemente. Entorno a las fotos podemos mantener vivo el recuerdo de quien ya no está, las formas de un lugar visitado, los acontecimientos importantes en nuestras vidas... Cuando lo retratado desaparece prematuramente, como es el caso de gran parte del Parque del Pasatiempo, las fotos pasan a ser “la realidad”.
La paulatina ruina y olvido se fue apoderando del Pasatiempo, la muerte de Juan García Naveira, la guerra civil que partió en dos el país y la carretera que hizo lo mismo con el parque, fueron destruyéndolo en su mayor parte y ocultando entre maleza lo poco que llegó a nuestros días. Muchas de sus desaparecidas estancias, edificaciones, estanques…  han “sobrevivido” a través de las fotos. Hay partes desaparecidas que son casi desconocidas, no existen fotografías de ellas que nos enseñen como eran y apenas sí tenemos una vaga descripción en algún escrito (a veces ni tan siquiera eso). Podemos echar mano del refrán y decir aquello de: “una imagen vale más que mil palabras”, en el trabajo de recuperación de la memoria del Pasatiempo, como en tantas otras ocasiones, esta frase es  más acertada que nunca.
En esta entrada os presento algunas de las viejas fotos que fui encontrando por la red, sobretodo en todocoleccion.net. Partiendo de estas imágenes (y de otras que vaya encontrando) iré dando forma a futuras entradas. Espero que os gusten.
Pasen y vean.
Estas imágenes son parte de colecciones de postales, podría ser las que vendían en la Casa-Taquilla, donde además se compraban los billetes de entrada (lo recaudado se invertía en la conservación del parque y del Asilo, en nuevas entradas explicaré qué edificios construyeron los hermanos García Naveira además del Pasatiempo y que otras edificaciones aparte de la Casa-Taquilla tenía el parque).
Muchas postales aparecen con idéntica imagen y diferente numeración, esto lleva a pensar el algún tipo de reedición en el que o bien se cambió simplemente el orden o incluso se añadió o suprimió alguna postal.

6.-Betanzos.-El Pasatiempo.-Estanque del Retiro.


17.-Betanzos.-El Pasatiempo.- Entrada.


1.– Finca <<El Pasatiempo>> Entrada principal o de los Leones

  

2. – <<El Pasatiempo>>. Estatua de los Hermanos García


3. – <<El Pasatiempo>>. Avenida de los Emperadores


4. – <<El Pasatiempo>>. Estanque de los Papas


6. – <<El Pasatiempo>> Estanque del Retiro


PASATIEMPO-BETANZOS 8 Fuente de Cupido


PASATIEMPO-BETANZOS 12.Fuente Florentina


PASATIEMPO-BETANZOS 13.Fuente de Neptuno


PASATIEMPO-BETANZOS 14.Jardín Comedor


PASATIEMPO-BETANZOS 15.Estatua "García Hermanos"


PASATIEMPO-BETANZOS 15.Jardín Dormitorio


PASATIEMPO-BETANZOS 16.Gruta y Estanque del Retiro


PASATIEMPO-BETANZOS 17.Fuente de las Cuatro Estaciones


PASATIEMPO-BETANZOS 17 Estatua de la Caridad.


PASATIEMPO-BETANZOS 18.Pabellón y Vista Parcial


PASATIEMPO-BETANZOS 19.Gruta de la Recoleta


PASATIEMPO-BETANZOS 20.Fuente de la AgriculturaOtras fotos de diferentes épocas. Podemos ver entre ellos cromos de la época.
Estanque del RetiroCromo(Serie 11 BETANZOS N.º 5)(En el Pasatiempo)
Neptuno y su mujer Anfitrite
Estanque del Retiro
León Colosal
Entrada Principal o de los Leones
Sentencia de Jesús

 Busto del emperador Romano Caracalla (esta foto está tomada en los jardines de la casa de Doña Águeda, en Betanzos, segundo emplazamiento de este grupo escultórico que originariamente estaba en la avenida de los Emperadores Romanos dentro del Pasatiempo)

Pabellón y Estanque del Retiro

Jóvenes sobre el hipopótamo del Estanque de la Gruta
gracias a Angel Arcay por la foto :D

viernes, 23 de agosto de 2013

¿Qué es el Parque del Pasatiempo?

   Comenzaba la vida de este blog con varias preguntas. Pues bien, que mejor forma de continuar que contestando a la primera: ¿Qué es el Parque del Pasatiempo?
   En unos días daré datos aburridos de metros cuadrados, fechas, promotores de la obra… en esta entrada dejaré que sea la prensa de la época, la que desde una perspectiva más cercana nos diga que era el  Pasatiempo con un lenguaje y estilo de otra época.
   En estos términos hablaban en El Ideal Gallego del año 1922 en relación al parque dentro del artículo: "GALICIA TRADICIONAL Y PINTORESCA. La noble ciudad de Betanzos"

“… la finca “El Pasatiempo”, especie de Parque Güell, de Betanzos, son elementos que contribuyen a que la importancia arquitectónica de esta ciudad sea floreciente.”


“No es el Carregal de antaño, con su extensa pradería exornada por incultos eriales, sino ameno vergel en el que distrae sus ratos de ocio, el ilustre filántropo don Juan García Naveira. Preciosos estanques de los que emergen rozagantes ninfas y en los que exhiben su inmaculada blancura majestuosos cisnes; túneles de profusa fronda mitigadores de ruídos y dentro de los cuales se sienten las nostalgias de la soledad; simétricos cuadros de plantas, deleitosas por su fragancia y la variedad de sus matices; suntuosas alegorías y estatuas de romanos emperadores de grave continente, descansando sobre elegantes pedestales de jaspeado mármol de Carrara, distinguen notablemente este jardín de los demás que tanto abundan en la comarca.”


El Ideal Gallego Num. 1601 (15/08/1922)


Material extraído de Galiciana, la hemeroteca digital de la Xunta de Galicia

sábado, 17 de agosto de 2013

Revalorización del Parque histórico de «El Pasatiempo» Investigación, gestión e intervención JOSÉ CRESPÍ RODRÍGUEZ

   ¿Qué es el Parque del Pasatiempo? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué está en ese estado? 
   Son varias las cuestiones que surgen a quien visita o conoce el parque del Pasatiempo, extraño lugar situado en la Avda. de Fraga Iribarne, Betanzos (A Coruña). Intentaré ir reuniendo información que aclare todas estas dudas y poco a poco entrar en detalle. No lo haré con un fin investigador, no pretendería tanto, simplemente ejerceré de curioso pajarillo, acumularé en este nido todo lo que brille y atrape mi atención. Intentaré crear un pequeño lugar donde poder acumular única y exclusivamente lo referente al Pasatiempo.

   Arranca el blog con una primera entrada desde la cual acceder a una información seria y completa, quizá el mejor de mis hallazgos al respecto en san google. Se trata del "plan de recuperación y gestión integral del parque histórico «El Pasatiempo» "  aparecida en el "Anuario Brigantino 2006, nº 29". En él se nos explica que el plan "está estructurado en tres fases: primera, investigación histórica y territorial; segunda, análisis de la gestión y determinación de criterios de intervención; y tercera, como resultado de las anteriores, el proyecto de arquitectura del paisaje que define las líneas de actuación". Encontraremos un análisis del proyecto de rehabilitación (sin caer demasiado en tecnicismos), veremos de dónde sale tal o cual elemento, si es original o si se trata de una reconstrucción (habitual duda del visitante), como fue el proceso de rehabilitación...

   Espero que lo disfrutéis y colaboréis, usad para ello el correo parquepasatiempo@gmail.com, un saludo fuerte :D