sábado, 17 de junio de 2017

Archivo Municipal de Betanzos (Documentación del Pasatiempo desde 1986 hasta la actualidad)

   Comenzamos con esta entrada la recuperación de información generada en el Ayuntamiento de Betanzos desde que en 1986 (sábado 1 de marzo) el Pasatiempo pasa a ser de propiedad municipal. Saldrán a la luz cifras y fechas para poner algo de orden sobre varios temas que en ocasiones han sido silenciados por ciertos intereses.

   En el Archivo Municipal de Betanzos podéis consultar la información. No está digitalizada como la  documentación histórica, pero así tengo una buena excusa para visitar Betanzos. Está guardada en archivadores con sus correspondientes códigos (signaturas).
   Esta entrada servirá de índice de los diferentes archivadores y signaturas que contengan datos relacionados con el Pasatiempo. Os animo a sacar partido a este interesante servicio público, un arma genial para investigar y documentaros.


  
  

Archivador 9669 DOCUMENTACIÓN ENVIADA AL INEM PERIODICAMENTE Dic93-Dic95


  El INEM aportó fondos para las escuelas taller llevadas a cabo entre 1993 y 1996, en este archivador, el número 9669, se guardan parte de los documentos que generaron. Esta etapa  recibe el nombre de PASATIEMPO II. Todavía no encontré documentación de una fase llamada PASATIEMPO I, pero sí sabemos que de 1996 a 2004 se realizaron más trabajos, desconozco si a través de la figura jurídica de un taller o no. Esta última etapa tendría como director, o responsable, ambos términos son usados por José Crespí en el curriculum con el que acompaña a sus artículos en el Anuario Brigantino.
   Espero poder aclarar este punto en próximas entradas.
   Recordemos que el INEM demandaría al Ayuntamiento de Betanzos, desconozco en qué etapa de las escuelas taller se cometieron las irregularidades confirmadas por la justicia. Éste es uno de los temas tabú que rodean al Pasatiempo.

   El Ayuntamiento se vio obligado a reintegrar al INEM "232.115.915 pesetas, más los intereses de demora, y todo ello sin hacer expresa condena en costas a la recurrente" Ejemplo de gestión política 100%   Pero pasemos a comentar los datos de interés que he extraído y dejemos de remover los escabrosos temas políticos que siempre que rodean todo lo referente al Pasatiempo.

¿CUÁNDO SE LLEVARON A CABO LOS TALLERES?

1ª fase 1.12.1993 - 31.5.1994


2ª fase 1.6.1994 - 30.11.1994


3ª fase 1.12.1994 - 31.5.1995


4ª fase 1.6.1995 - 30.11.1995


5ª fase 1.12.1995 - 31.5.1996¿QUÉ ESPECIALIDADES SE IMPARTIERON EN LOS TALLERES?1ª fase - 2ª fase - 3ª fase

Cantería, forja, carpintería, jardinería, albañilería y fontanería.4ª fase
Jardinería y fontanería.5ª fase

Cantería, forja, carpintería y albañilería.


¿QUIÉN DIRIGÍA LOS TALLERES?Justo Pedreira Dopico.


¿HABÍA ALGÚN RESTAURADOR ENTRE EL EQUIPO DOCENTE?

NO. Entre los profesores ninguno tenía titulación, ya no de restaurador, ni tan siquiera había historiadores, arqueólogos, escultores...
Una restauración sin restauradores, curioso.martes, 6 de junio de 2017

Entrevista - Rehabilitación da Fonte das catro Estacións (Xurxo Constela de A Citania, Xestión de Patrimonio Cultural)


   O 22 de xullo do 2016 podiamos ler unha nova que resumía a primeira experiencia de campos de traballo orientados a adecentar partes do Pasatempo. O estreno veu da man da Fonte das Cuatro Estacións. Podedes ler no blog una breve entrada na que tamén falaba do tema, ENLACE,  a verdade é que querería ter subido algo sobre o estado no que quedou a fonte, porque, o que é incuestionable é a calidade do resultado e que á Fonte se lle ampliou a vida cunha limpeza de 10.

http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/betanzos-y-xuventude-renuevan-y-ponen-dia-pionero-plan-empleo-garcia-naveira/20160721213228294206.html   Hai uns días soubemos pola prensa que o noso parque favorito terá una nova campaña de campos de traballo e certas opinións volveron sair a flote:
   - Melloras importantísimas para o parque.
   - Unión de administracións gobernadas por forzas de diferente signo que tanto reclama o pobo.
   - Empleo de voluntarios para traballos que deberían de realizar profesionais.
   - Voluntarios que dende o momento que pagan poderían deixar de ser considerados como tal.   Falamos con Xurxo Constela Doce, socio, arqueólogo e historiador da empresa A Citania, Xestión de Patrimonio Cultural, empresa encargada de levar adiante os traballos na Fonte das catro Estación en xuño de 2016. Profesional con case 30 anos de experiencia no sector, traballou no eido da arqueoloxía, a museoloxía e, en xeral, a investigación e a posta en valor do Patrimonio Cultural. Coido que sabendo as súas opinión podemos coñecer mellor a acción conxunta de Concello Dirección Xeral de Xuventude.
Xurxo trala descuberta do miliario da Ponte do Burgo de Pontevedra.
   Que traballos e servicios soedes facer en A Citania, foi este encargo no parque algo especial.
   A nosa experiencia na empresa A Citania a podedes ver na nosa web: acitania.com. A Citania é unha empresa fundada en 2007, a nosa experiencia abrangue todo tipo de traballos asociados co patrimonio cultural en todas as súas facetas e ámbitos: arqueoloxía; musealizacións e exposicións; estudos asociados co Patrimonio Histórico e Documental; planeamentos urbanísticos; peritaxes e informes de valoración de impacto de obras; restauración e consolidación...
   Nos últimos tempos temos participado na dirección de Campos de Traballo vinculados co patrimonio cultural sobre todo coa restauración, o que nos levou a que durante o ano 2016 fixéramos un obradoiro de restauración na Fonte das Catro Estacións do Pasatempo de Betanzos.   Nunha conversa previa contábasme que eras un amante do parque dende fai tempo, cóntanos un pouco de onde ven ese cariño.
   Son orixinario de Ferrol, aínda que por avatares mudei a residencia ás Rías Baixas (Redondela na actualidade) gardo moitos vínculos sentimentais e recordos de Ferrolterra e Coruña en xeral. Durante a miña infancia e mocidade acudía coas miñas amizades a pasear polas ruínas do Pasatempo, saltábamos as tapias para acceder ao recinto e viviamos unha verdadeira aventura descubrindo entre a maleza os tesouros acochados. Gozábamos da emoción de movernos entre as ruínas descubrindo as esculturas, as replicas das cavernas e os monstros antediluvianos... unha verdadeira experiencia que se queda gravada na memoria de calquera adolescente.
   Con máis idade fun interesándome por todos eses elementos e obxectos que atopabamos entre a maleza descubrindo o mundo segrego dos irmáns García Naveira e os seu vínculos con Betanzos.


   ¿Cal é o cometido inicial da Dirección Xeral de Xuventude da Xunta e do Concello de Betanzos?
   Os Campos de Traballo tal como están planeados hoxe en día resultan unha experiencia moi boa para a socialización da mocidade, unha contorna laboral onde os rapaces e rapazas poden comunicarse e coñecer persoas chegadas dende outros países e lugares afastados, con perfís profesionais ou estudantís moi diversos, compartindo tarefas e obxectivos e compartindo unha experiencia que quedará viva tamén nas súas memorias.
   Un campo de traballo en Betanzos resultaba unha experiencia boa para atraer a xuventude ao Concello e participar nun traballo de restauración asociado co Pasatempo.

   ¿Faise realmente a rehabilitación ou restauración da que falaron os medios e a documentación oficial?
   Certamente os campos de traballo resultan moi publicitarios para dar a coñecer lugares como, neste caso, o Pasatempo. O traballo na Fonte das Catro Estacións valeu para dar a coñecer este ben, actualmente desgaxado do núcleo restaurado do Pasatempo.
   No noso caso, o obxectivo do Campo de Traballo era a limpeza da Fonte; o traballo voluntario non é como o traballo profesional, o alumnado participante do Campo de traballo non ofrece unha man de obra formada e profesional desexable para un caso de restauración, aínda que si para un de limpeza. Os rapaces e rapazas poñen moita vontade pero é un traballo puntual e moi intensivo durante un período curto e puntual de tempo. Fan un traballo que ten que completarse noutras campañas ou ben por unha empresa profesional.


   ¿Cres que as mozas e mozos participantes son adecuados para rehabilitar a fonte?
   Estamos neste intre na época da socialización do Patrimonio, as persoas queren saber o que se fai detrás dos muros das obras e, na medida do posible, queren participar nestas labores ata o momento destinadas a profesionais (sobre todo no caso da arqueoloxía que é unha actividade moi atraínte).
   Os Campos de Traballo son unha boa experiencia neste sentido, un espazo de socialización e coñecemento do patrimonio cara ao público máis novo participante; é así, pero este traballo non pode ser substituto do traballo profesional que da actividade e emprego a moitísimas persoas dentro do noso colectivo e perfil profesional.
   Ten que compatibilizarse un e outro, o voluntariado non pode vir a substituír o traballo profesional, que ademais está cada vez máis especializado, tanto no eido da historia, como no da arqueoloxía, como no da restauración.

O equipo de persoal voluntario e profesional durante o Campo de Traballo co Alcalde de Betanzos e a Directora Xeral de Xuventude.


   ¿E para facer os traballos de limpeza executados finalmente?
   Á vista está que a limpeza da fonte se fixo moi ben; evidenciou ademais unha diagnose do seu estado para o futuro.

   ¿Cal sería o perfil profesional que soe darse nas persoas que traballarían en traballos deste tipo sen a existencia destes “voluntarios”?
   Persoal asociado coa xestión do patrimonio cultural, ademais de licenciado ou diplomado en restauración, con coñecementos en tramitación e necesidades legais no eido do patrimonio, que coñezan ben os trámites e a lexislación que atinxe a este patrimonio así como as tramitacións e burocracia innata a estes traballos.


   A fonte, á vista está, quedou infinitamente mellor do que estaba, dinos que tratamentos , técnicas ou materiais se empregaron.
   Os traballos foron moi sinxelos, limitáronse á limpeza e o posterior selado de fendas e roturas puntuais.
   Tralo baleirado de auga do vaso principal da fonte procedeuse ao seu desentullo e retirado de lixo, lodos e da vexetación superior que habitaba a fonte.
Unha vez rematado este desaloxo botouse un biocida, rebaixado con auga, para matar as algas e liques, diminuíndo así a fricción propia da limpeza. E procedeuse á limpeza mediante auga e cepillos brandos, materiais e medios axeitados e autorizados pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.
   Mediante esta limpeza coñeceuse o estado de conservación do selado da mesma e a existencia de zonas de fuga.
   Limpáronse os canos, recuperando os tránsitos de auga entre uns vasos e outros do conxunto.
Seláronse as xuntas taponando, na medida do posible, as afluencias de auga tanto por parte do nivel freático, como da fonte cara ao exterior, e recuperando a estrutura que rodea a base da fonte onde se localiza o estanque. Este selado realizouse mediante a aplicación de morteiros de cal hidráulica imitando a cor do cemento orixinal para disimular os desperfectos.
  
 
Fotos previas e posteriores á limpeza.

Fotos previas e posteriores á limpeza.


   ¿Poderías cuantificar dalgún modo os beneficios que obtivo a fonte con estes traballos?
   En primeiro lugar parece importante subliñar que se lle deu visibilidade á fonte, durante os traballos de limpeza, a expectación foi máxima achegándose ata ela numerosas persoas para preguntar polo elemento e contarnos a historia ou os recordos que tiñan sobre esta parte desaparecida do parque.
Consolidáronse as paredes do vaso e eliminouse a vexetación e liques que a cubrían. Seica é un traballo que semella incompleto e debería acometerse outra intervención máis ambiciosa de consolidación, que contemple o acondicionamento e axardinamento do seu contorno inmediato e arredores.


   ¿Pensabades ó comezo que a fonte estaría mellor ou peor do que realmente estaba?
   Cunha ollada víase o seu estado de conservación, o feito de que estivese chea de auga e afectada polas propias mareas e nivel freático amosaban as condicións do illamento do vaso. Asemade vese que desapareceron elementos decorativos e que outros presentan un estado moi avanzado de deterioro.
   Son os males das fábricas en cemento, eses materiais novos que os irmáns García Naveira querían amosar aos seus veciños e veciñas.


Estado da Fonte previo á limpeza

   ¿Vedes factible que se poida poñer a fonte en marcha algunha vez ou traería máis inconvenientes e problemas?
   É moi difícil e custoso poñer a fonte en funcionamento de novo, a presión e o fluxo da auga aplicada sobre o seu soporte pode resultar moi daniña para a súa estabilidade. Ten numerosas fendas e micro-fendas que habería que reencher mediante resinas para evitar que a auga circule a través delas. Ademais o sistema de tubaxes está colmatado e perdido, así como os motores e bombas aspersoras.
   A inversión sería moi elevada e non garantiría o resultado final.


   Contáronnos que permanece en certas zonas o recubrimento de mármol de carrara que tiña o fronte do antepeito da fonte.
   Efectivamente apareceron restos moi exiguos da mármore que recubría as paredes exteriores do vaso inferior, moi deteriorados e fragmentados. Ao desmontar un machón tirado polo efecto das raíces e recolocalo ao seu lugar de novo.
   Pero estes restos como digo son moi escasos, fragmentados e no aparecen xa pegados ao soporte.


   Recomendarías que se escavase ó redor da fonte deixando á vista todo o vaso da fonte e o terreo ó seu nivel orixinal para no crear esa estraña sensación dunha fonte enterrada?
   Completamente, a escavación arredor semella necesaria para a recuperación da fonte ao seu estado orixinario. Aínda que haberá que estudar o sistema e realizar unha previsión de desaloxo de auga e da limpeza deste “parterre”. A experiencia nos dita que se non hai unha previsión neste sentido o lixo e a auga poden acumularse facéndose máis prexudiciais ca no seu estado actual.
   Asemade son necesarias a urbanización, “humanización” (ese bonito eufemismo que está hoxe de moda entre os arquitectos e enxeñeiros municipais) e recuperación en xeral dos arredores.

   ¿Houbo algunha sorpresa máis durante os traballos, unha descuberta, algo inesperado?
   A maiores dos restos de mármore non houbo sorpresas nin descubertas subliñables, hai que considerar que a intervención foi moi pequena e curta no tempo e non se efectuou escavación nin retirada de terra arredor da fonte que podería dar lugar a achados nese sentido.

   Que recomendacións nos darías para mellorar o parque en xeral ou elementos en particular.
   Principiaría por unha definición legal da protección do propio Pasatempo. Na actualizade non ten unha clara protección legal, debería estar declarado Ben de Interese Cultural e hai que considerar que esta declaración faríase tamén sobre a Fonte e sobre a Escultura da Caridade que hoxe en día está afastadas e fora do recinto “restaurado” pero que forman parte intrínseca do monumento (testemuñas das súas dimensións históricas).
Esta declaración derivaría na necesidade de redactar un Plan Director ou, mellor, un Plan Especial de Protección, que marque as pautas e unha folla de ruta para os vindeiros anos de cara a recuperación e, máis importante, a súa explotación turística de xeito sostible. Un plan desenvolvido que contemple a viabilidade técnica e administrativa dun proxecto a longo prazo sobre o monumento; non vale un proxecto de restauración integral sen plan de xestión posterior, deberá ser un documento integral que contemple ademais custos (restauración, explotación, necesidades de persoal, modelos de xestión, etc.) e procedementos.
   Valoro moi positivamente a vontade da administración habilitando traballos puntuais de emerxencia sobre deterioros puntuais, pero considero que sen este documento marco todo van ser retais e parches... e veremos ao Pasatempo languidecer co paso do tempo como sucede na actualidade.


      

   Eu non teño por costume cortarme un pelo para opinar do relacionado co parque. Nesta ocasión gardei silencio conscientemente. O caso é que entendo perfectamente a ambos os dous posicionamentos. Quixen esperar a coñecer o parecer de Xurxo, un técnico experimentado que xa batallou en varias accións semellantes. Vexo que a súa posición é bastante semellante ós dous pareceres expostos antes, sen opoñerse a unha ou outra opinión, ambos extremos son perfectamente comprensibles e debemos camiñar cara una situación futura que tente unilos. A miña conclusión final é que se tata dunha acción boa para o parque, obviamente non é a mellor forma de arreglalo, pero polo menos suma e non resta como a desidia dos anos de gobernos do PSOE, PSOE-BNG e PP, nos que nada se fixo. Na situación de parón que vive o parque, esta actividade polo menos aporta e serve para, gran a gran, ir amañando parte do Pasatempo, a situación é tan grave que toda axudame parece moi benvida.
   Facédevos a vosa propia opinión tras ler a entrevista, como digo sempre, non fagades caso do alcalde, do conselleiro, a oposición ou dun blogueiro, creádevos a vosa propia opinión, a suma de moitas diferentes fará que o parque saia a flote. Seguir a uns ou a outros non serve de nada, menos borregos e máis mentes conscientes.

   Persoalmente a entrevista pareceume moi interesante e  aprendín moito. Agardo que vós tamén.


   Despídome dando ás gracias a Xurxo Constela e a Cecilia Vázquez por poñerme en contacto con Xurxo e pola explicación do proxecto dos Campos de Traballo, en especial do xa realizado na Fonte das catro Estacións. Tratar con xente amable e cercana é un placer que comparten a información e fan fácil este traballo é un placer.

domingo, 4 de junio de 2017

Entrevista - Steampunk en el Pasatiempo (Lady Romana)


   Sumándose al Eurosteamcom, una feria que tiene como protagonista al steampunk, un grupo de amantes de este movimiento artístico y sociocultural se reunió en septiembre de 2014 en el Pasatiempo. Es una de esas cosas curiosas y divertidas que tienen lugar en nuestro amado parque. Fotografías de boda en los años 30 o actuales, grabaciones de videoclips, sesiones fotográficas de moda… la magia del Pasatiempo inspira a todo tipo de personas. Con tan sólo verlo, uno se imagina dentro aventuras e historias que enlazan perfectamente con la iconografía y temática steampunk, pero mejor hablemos con alguien que sabe más del tema, Lady Romana.   La primera pregunta es obligatoria y estarás harta de que te la hagan: ¿Qué es el steampunk?

   Bueno, esta es una pregunta con muchas respuestas posibles. En mi opinión, el steampunk es un tipo de retrofuturismo que supone reimaginar el presente tal y como lo podrían haber soñado los autores de ciencia ficción del siglo XIX. Esto implica basar los avances e inventos del futuro en los conocimientos y tecnologías de la época victoriana.  Esto implica, fundamentalmente, el uso del vapor y la electricidad en sus versiones más primitivas y sustituir con engranajes lo que hoy en día sería puramente electrónico. Además, este estilo recupera la vestimenta y modales de la época dándole un matiz “futurista”.
   Para aquellos que les parezca muy confuso, lo mejor es que recuerden la ciencia ficción del siglo XIX, la estética del Nautilus de Verne o la Máquina del Tiempo de Wells.
   Y el Eurosteamcom que os trajo en 2014 al Pasatiempo, ¿en qué consiste exactamente?
   Es una convención de steampunk que se celebra con diferentes actividades en ciudades de toda Europa a lo largo del mes de septiembre.  En España hay varias sedes. El grupo steampunk Galicia siempre ha intentado hacer alguna actividad para participar en este evento  europeo. Así, en el año 2014 nos planteamos realizar un pícnic en el jardín del Pasatiempo.
 
   ¿Por qué escogisteis el Pasatiempo?

   Normalmente buscamos lugares que estén relacionados con la época (finales del siglo XIX y principios del XX) y visitar el pasatiempo era una asignatura pendiente que teníamos. Se trata de un entorno estéticamente muy interesante y normalmente las sesiones fotográficas son una parte importante de estas reuniones. Además,  la historia y filosofía que se esconden detrás de su construcción refleja ciertos ideales de confianza en la ciencia y el progreso propios de la visión decimonónica del futuro que fueron sustituidos por la desconfianza tras las dos grandes guerras del siglo XX. En definitiva, es una localización idónea para un evento de estas características.
  

   ¿Cuántas personas participaron en aquella reunión?

   En esa ocasión por desgracia el tiempo no nos acompañó y la lluvia disuadió a parte de los inscritos. Aun así, nos reunimos allí unas 20 personas y aprovechamos el sistema de cavernas para guarecernos de las inclemencias del tiempo en los peores momentos.


   ¿Hay mucho aficionado en Galicia?

   Tal vez más de los que pudiera parecer. Tendemos a reunirnos en privado y los eventos no suelen publicitarse más allá del círculo de aficionados. En las ocasiones en las que se han realizado eventos de mayor tamaño (por ejemplo, la Uchronie de Santiago de Compostela del año 2011) se han llegado a reunir en torno a un centenar de personas.


   Vi en vuestra página de Facebook fotos de otro lugar de Galicia lleno de encanto (curiosamente también relacionado con la masonería), el Pazo de Lourizán, ¿hay algún otro lugar con esta magia por Galicia que hayáis usado de lugar de encuentro?

   Precisamente uno de los alicientes de estos eventos es descubrir y compartir esos lugares llenos de magia que son poco conocidos y a veces están a la vuelta de la esquina. Puede ser un pazo, unas termas romanas, algún parque o simplemente un paseo en barca por un río.

    Imagino que vuestras caracterizaciones y todos los objetos que usáis como complementos no serán comprados, ¿tiene mucho de artesanía la creación de vuestros preciosas vestimentas?

Más bien lo contrario. Personalmente, uno de los aspectos que más me atraen de este movimiento es la filosofía del “hazlo tú mismo”.  La  mayoría de los trajes y artefactos son artesanales y muchos “steamers” disfrutamos casi tanto con el proceso de creación como con los resultados. De hecho, el intercambio de opiniones, dudas, técnicas y proyectos acaba monopolizando muchas de las reuniones.
 


   ¿Realizáis una quedada todos los septiembres coincidiendo con la feria (eurosteamcon)? ¿Barajáis algo próximamente en el Pasatiempo?

   Procuramos organizar algo todos los años en la medida que el tiempo y nuestras ocupaciones nos lo permitan. El tamaño y tipo de evento puede variar, pero hasta ahora siempre hemos podido aportar nuestro granito de arena al evento.
Respeto al Pasatiempo, sin duda es un lugar al que volveremos. De hecho nos encantaría poder colaborar en algún evento de mayor magnitud que ayudase a darle visibilidad a este lugar, pero todavía no hemos hablado de ideas concretas.

Muchas gracias a Lady Romana por darnos a conocer un poco más el Steampunk. A Rolando López por las fotografías y a todos los compañeros de Steampunk Galicia por la ayuda para sacar esta entrevista adelante.
Esperamos poder veros pronto por el parque a todos y disfrutar de vuestra compañía.

Entrevista - Derrumbe, rehabilitación y mantenimiento (nº2)

   Os dejo la segunda entrevista con un profesional de la construcción que nos haga entender mejor el derrumbe del muro, el estado del parque o la futuras y esperadas obras de rehabilitación.
   En una primera entrevista técnica hablamos con la empresa encargada de la rehabilitación de la "Estatua de la Caridade", en la siguiente vimos un acercamiento a las mismas cuestiones tratadas en esta entrevista, pero desde el punto de vista de una técnica de estudios. Ahora le toca el turno a un arquitecto técnico con 15 años de experiencia repartidas entre obra, promoción e ingeniería y que además ha desarrollado parte de su carrera como aparejador municipal. Espero que os ayude a seguir ampliando la comprensión del problema del estado del parque.

Foto de Antonio Rodríguez Arnao (15 de febrero de 2017)
Con esta imagen arrancamos desde este blog una serie de protestas, el muro llevaba caído una semana y desde el Ayuntamiento no se había tomado medida alguna salvo cortar el paso a la zona del derrumbe. De una forma inadecuada, para más INRI.

Foto de blog del Parque del Pasatiempo (23 de febrero de 2017)


   La solución para “parar” el derrumbe del muro del Estanque del Retiro llegó dos semanas después de que éste se hubiera producido. ¿Es un plazo de tiempo normal para encontrar una solución técnica al problema y actuar?

   No.


   ¿Qué podría haber pasado en todo ese tiempo?
      Pudo haber ido a más. Que lloviera, si la lluvia fue la causa según el Ayuntamiento y no se hizo nada por evitar que la lluvia mojara el interior del muro, se expuso a que volviera a ocurrir de nuevo.

   Durante los primeros días se colocó cinta de balizar para evitar el paso, ¿qué opina de esta solución?
   Es una solución mínima para salvaguardar la seguridad de la gente, pero no la integridad del muro.


   Cuando llueve las cuevas se llenan de agua que se filtra. Esta situación se da desde hace varios años y ha llenado varios muros de verdín.
   Pueden darse dos situaciones. Que cuando se construyó el parque se usaran márgenes de seguridad muy grandes teniendo en cuenta estas filtraciones o que no se tuvieran en cuenta. Si pensamos que en origen el parque no tenía tantos árboles como en la actualidad hay que pensar que estas raíces pueden haber trabajado en zonas en las que no se había previsto, empujes, acción del viento sobre los árboles que ejerce un momento, en resumen, unos esfuerzos totalmente distintos al simple peso de la tierra. La estructura es de hace unos cien años, ¿no?, pues además no tendrá acero corrugado como el usado actualmente, seguramente sea acero estirado, que trabaja mucho peor. Si hay agua de filtración, podría haber dañado ese acero, puede que estén corroídos, habría que tener especial atención incluso con un posible colapso.    No se aprecian manchas de óxido en el techo, parece que o el acero de la bóveda no ha sido afectado o directamente no hay acero y se trate de una bóveda de piedra, sin más.
   Sí, si no hay manchas de óxido parece indicar eso, mejor.
   Pero la construcción de esas cuevas, aun siendo bóvedas de piedra, tiene zonas con recubrimiento de hormigón (por ejemplo en la Gruta de la Recoleta con sus características estalactitas), lo mejor sería hacer catas verticales, taladros verticales, poder introducir una cámara y conocer realmente su estado y composición y poder decidir en base a algo.

   ¿Qué podría suceder?
   Si se espera a que se caiga podría haber daños personales.

   Hay terrazas con árboles bastante altos. Al estar rodeados por 4 muros en sus laterales, y encontrarse por debajo las cuevas, ¿cómo podría influir las raíces de los árboles a la estabilidad de los muros perimetrales y a las galerías que conforman las cuevas?

   El parque sería una maceta grande, ¿no?, cuando una maceta tiene una planta con raíces demasiado grandes, ¿qué suele pasar?.
   Que rompe.
   Pues eso.

   Muchas de las especies vegetales del parque han sido plantadas a escasos centímetros de muros originales, ¿qué pueden producir las raíces sobre estos elementos constructivos?
   Algo semejante, si la pared de esa maceta es resistente no pasará nada, en el momento en que sea endeble, o no resista más, romperá. Todo dependería de la especie y sus raíces, su profundidad o la fuerza que puedan llegar a ejercer.


   Existen refuerzos de hormigón en el techo y paredes de la cueva.

   Algo se habría caído. Ese refuerzo tendrá que tener un responsable. Si el ayuntamiento te exige que tras la construcción de tu casa haya unos técnicos responsables con las debidas titulaciones, cuánto más un túnel por el que pasa la gente. Como mínimo, tendría que haber un técnico que hiciera unos cálculos mínimos para garantizar la estabilidad de esos refuerzos.
   Dudo que los haya.
   Pues deberían de haber hecho los cálculos necesarios y tras realizar varias hipótesis tomar la más desfavorable, no deberían de pillarse los dedos.

   ¿En esta situación parece adecuado que las cuevas permanezca abiertas o podría haber más derrumbes?
   Te pongo un ejemplo para comprender esto. En ciertos ayuntamientos hubo ciertos problemas con las fachadas, se han creado unas ordenanzas para controlar fachadas y cornisas. El código técnico (ley que regular numerosos aspectos de la construcción) ya recoge la obligatoriedad de revisar los edificios de más de cincuenta años, las famosas ITE (inspecciones técnicas de edificios). Todos los edificios se revisan cada diez años en lo referente a seguridad estructural y salubridad. ¿A dónde quiero ir?, si tú tienes unos desperfectos en una parte, estudiarás el resto. Haces un informe de patologías, un informe pericial, lo que haga falta. Hablamos de unas cuevas, de una construcción con mucho peso encima y con paso de gente por su interior, debes de estar seguro de que todo está “sano”. No parchear como se ve en las fotografías, eso jamás. Eso cayó cuando no había gente, pero, ¿y si cae con alguien debajo? Podría ir alguien a la cárcel, estamos hablando de un tema penal. Ante una desgracia ya se buscaría un culpable, y por acción u omisión los hay, siempre los hay.
   Es decir, propones revisar todo para actuar en un sentido u otro.
   Sí, justo.

   ¿Qué solución crees más oportuna para revisar las cuevas?, muchas de ellas apenas pasan del metro de altura y de ancho. ¿Hay forma de saber si aguantarán o no sin levantar toda la tierra sobre las cuevas y revisar las galerías una a una?

   Hacer un informe completo. Que un técnico experto se cerciore de su estado. No diré yo lo que tiene que hacer ese experto. Pero con los ensayos adecuados avanzaríamos mucho al conocer algo respecto a cómo está ejecutado todo.

   En algunos muros se aprecia falta de planeidad, ¿qué nos indica esta patología?
   O fue mal parido, mal hecho en origen, vamos, o hubo movimientos que los desplazaron. Quizá este movimiento no sea tampoco grave, repito, esto tiene que revisarlo un técnico especialista en estructuras y hablar sobre datos reales.

   Hablamos ya del famoso informe que Ayuntamiento y Diputación rebautizaron durante más de un año como proyecto.
   El presupuesto y las obras a ejecutar se han planificado sin haber revisado con catas o ensayos los muros, las cuevas ni los diferentes elementos del parque, ¿crees que esto puede producir una obra poco fiel al proyecto por encontrarse la constructora algo muy distinto a lo proyectado?
   Cómo se debe de hacer una rehabilitación, partiendo del conocimiento de su estado actual, conocer sus patologías y qué se debe solucionar. Si en la fase de proyecto no conoces los problemas, difícilmente acertarás con la solución.
A falta de leer el informe, parece que su valor sería meramente estimativo y no resultaría suficiente para contratar con una constructora. De todas formas, cuando haces un presupuesto no puedes llegar al máximo detalle, habría que hacer un estudio más profundo, realizar un proyecto, vaya. Pero yo veo bien que se parta de un informe previo, siempre ayuda a ir encajando todo.

   ¿Y no sería mejor hacer directamente un proyecto y no gastar dinero en un informe y después en un proyecto?
   Los políticos no son técnicos, es normal que encarguen un estudio previo para conocer el estado del parque y saber si es necesario rehabilitarlo o no.
   Es obvio que necesita una obra, e importante además, dado su mal estado.
   Bueno, quizá sea obvio, sí. Habría que conocer todo el proceso que tuvo el pedido y redacción de ese informe para entenderlo mejor y poder afirmar algo.

   ¿Podría producir desvíos importantes en el presupuesto?
   Una de las obras con mayores desvíos presupuestarios ha sido el túnel que llevará el AVE en Asturias. A su paso por Pajares produjo un desvío de 1900 millones de euros, todo debido a unos ensayos realizados en puntos más alejados entre ellos de lo debido, el resultado ha sido que el terreno a excavar no fuera el esperado. Cualquier técnico sabe que lo más difícil de valorar es lo que está bajo tierra. Levantar un edificio en altura es muy controlable, sin desviaciones importantes, ahora, bajo rasante, en el suelo, pueden ser elevadísimas. Pues aquí, dentro de otras cantidades, podría ocurrir algo semejante.

   ¿Además de desvíos presupuestarios podrían ampliarse plazos?
   Pues claro, por el mismo razonamiento que antes. Incluso podría paralizarse la obra hasta cerrar los presupuestos de las nuevas obras no previstas. Todo esto lo marca la Ley de Contrataciones del Estado, ya se legisló al respecto por lo habitual que es. Y esto de nuevo acarrearía también aumentos de coste, estas pausas siempre los disparan.

   Las cintas de balizar que acotan la zona del derrumbe son de una empresa de jardinería, personalmente espero que no sean los mismos que harán la obra de reconstrucción del muro. ¿Ves serio que un parque para el que se ha solicitado la declaración del BIC pueda tener a una empresa de jardinería encargada de arreglar este derrumbe? Por lo de pronto, hemos visto que los restos del muro estuvieron guardados durante un tiempo en el parque nuevo sin protección alguna. Algo totalmente erróneo y criticable ¿Qué sensación te desprende esto?   
   La empresa me da igual, los responsable, ya sean políticos o técnicos, se deberían de encargar de que la reparación quede bien. Si en el pliego de condiciones la empresa “X” ha sido seleccionada, es que cumplirá lo requerido.
   Dudo que haya proyecto ni pliego de condiciones.
   Bueno, la forma de contratar dependerá del criterio del ayuntamiento, tienen varias opciones legales de hacerlo, pero por lógica la empresa contará con técnicos responsables o será el contratante (el ayuntamiento en este caso) quien se responsabilice del estado final de las obras.
   ¿Y crees que una empresa de jardinería contará con la mano de obra adecuada para reparar un muro de hace más de cien años con unas peculiaridades constructiva como es el caso?
  Hombre, no cabe duda, si contratas a la señora que abre y cierra la puerta de la iglesias para reparar sus pinturas tienes posibilidades de que el resultado sea un ecce homo.
   Vuelvo a tirar de lógica. Lo primero que se debería de haber hecho es retirar y clasificar los restos, protegerlos para que nadie los robe y evitar que nos falten piezas. De partida habrá piezas irreparables, pero si las dejo al alcance de la gente, claro, pueden tomarlo por un souvenir y robarlas, con lo cual, nos faltarán más piezas.
   Creo que ya falta alguna, el robar piezas del parque ha sido algo habitual desde que se construyó.

   Faltarán piezas, cae de cajón. En este país, por desgracia, la gente no es súper cívica.

   Tras solicitar la declaración de BIC para el parque, el ayuntamiento comunica que ya han encargado un proyecto para arreglar el parque, lo cifran en 190.000 €. ¿Qué pasa si se declara BIC? ¿Ese proyecto se debería de estar realizando suponiendo que el Pasatiempo será declarado BIC? Tras años de estancamiento aparecen las prisas, ¿no parece lógico esperar a que se declare BIC y trabajar en base a ello?, con la tutela de patrimonio y sin dar pie a otra guerra Ayuntamiento – Xunta (PSOE - PP)
   Ahí entramos en dos hipótesis. Se declara rápido el BIC, por tres meses es mejor esperar, o se solicita y se enfanga el tema, retrasándose, incluso de forma indefinida, en este caso lo mejor sería hacer ahora el proyecto y poner fin a la degradación del parque cuanto antes.
Al ser el Ayuntamiento el promotor se aprobaría en pleno el proyecto, sin la concesión de licencia como en otros casos, y se actuaría en base a él. Para saber qué pasa si es catalogado como BIC durante ese proceso, habría que ver qué ocurrió en otros casos similares consultando con los funcionarios de Patrimonio.
   Una vez se declare BIC la supervisión pasaría a Patrimonio, a la Xunta, con lo cual, en principio habría más garantías y no debería de suceder nada malo, al contrario.
   Pero sería hablar sobre hipótesis, como he recalcado en varias ocasiones, lo mejor es consultar con especialistas de cada materia.